На виконання Наказу ректора від 10 березня 2022 року #147-32 «Про організацію освітнього процесу у період з 14 березня по 1 квітня 2022 року» кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права пропонує перелік онлайн курсів (додається) для самостійного проходження. Успішне проходження вказаних курсів (у разі отримання студентом відповідного сертифікату) буде зараховуватися при проведені поточного контролю.


Introduction to Intellectual Property https://cutt.ly/gA3Sant

Copyright Law https://cutt.ly/dA3Sh9P

Trademark Law https://cutt.ly/gA3SznH

Patent Law https://cutt.ly/RA3SQlU

Copyright for Multimedia https://cutt.ly/AA3STAa

Copyright for Educators & Librarians https://cutt.ly/oA3SIBc

Copyright Law in the Music Business https://cutt.ly/BA3SSlX

Protecting Business Innovations via Patent https://cutt.ly/eA3SGXC

Intellectual Property for Entrepreneurs https://cutt.ly/VA3SKYV

Intellectual Property Law and Policy: Part 2 https://cutt.ly/GA3SXcB

WIPO IP PANORAMA https://cutt.ly/RA3SBwc

WIPO DL-101 General Course on Intellectual Property https://cutt.ly/CA3SM82

Personal Data Protection / Захист персональних даних https://cutt.ly/DA3DfFv

Access to Public Information / Доступ до публічної інформації https://cutt.ly/VA3Dl0w

Доступ до публічної інформації: від А до Я. Рада Європи https://cutt.ly/wA3Dvxy