ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (16 ГРУДНЯ 2019 РОКУ)

Представники Науково-освітнього Центру з інтелектуальної власності та кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка взяли участь у Парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні».

Зазначені Парламентські слухання є першим глобальним заходом, у межах Верховної Ради України (далі – ВРУ), присвяченим інтелектуальній власності, починаючи з 2007 року.

Відкрив Парламентські слухання Перший заступник Голови ВРУ Руслан Стефанчук, який висловив сподівання, що виступи на актуальні теми з питань інтелектуальної власності від представників державних установ, бізнесу, громадськості, а також представників уряду, народних депутатів України стануть дієвим поштовхом для подальшої роботи над удосконаленням законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності.

Кожен учасник мав змогу ознайомитись з проектом «Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 роки», предметом якого, на думку Першого заступника Голови ВРУ Руслана Стефанчука, є «визначення візії та перспектив національної системи інтелектуальної власності, стратегічних цілей, шляхів їх досягнення та дій щодо їх реалізації».

З вступним словом виступила заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Підласа Роксолана, яка акцентувала увагу на ключовому питанні щодо дієвості системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

З доповіддю виступила д.ю.н, проф. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України Орлюк О.П., яка висловила впевненість, що «в подальшому прийняття Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 роки та її практичне впровадження стане реальним дороговказом для включення інтелектуальної власності в національну економіку, підвищення якості правової охорони, ефективності захисту прав інтелектуальної власності». Також, у цьому конструктивному форматі діалогу між експертами галузі та законодавчою гілкою влади взяла активну участь к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка Кашинцева О.Ю.

Наступні доповідачі зазначали на важливості прийняття наступних законопроектів: № 1065 (щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень), № 1062 (щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів), № 2258 (щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом), № 2255 (щодо створення національного органу інтелектуальної власності) тощо.

За результатами Парламентських слухань будуть прийняті рекомендації, які розмістять на сайті ВРУ.

Виступ д.ю.н, проф. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, академіка НАПрН України Орлюк О.П.

Зліва направо: к.ю.н, доц. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка Харченко О.С., фахівці Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності Ярмолюк А.А. та Волинець І.П.

Зліва направо: к.ю.н, доц. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка Харченко О.С.; д.ю.н, проф. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України Орлюк О.П.; д.ю.н, проф. кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка Кодинець А.О. та фахівці Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності

Волинець І.П. і Ярмолюк А.А.