МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "СИСТЕМА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ" (14 ТРАВНЯ 2021 РОКУ)

14 травня 2021 року в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна наукова конференція «Система права інтелектуальної власності у порівняльному контексті», організаторами якої виступили Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права і Центр європейських студій Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захід було проведено в двох секціях у форматі онлайн-конференції в Zoom (україномовна секція) та Google Meet (польськомовна та англомовна секція).

У конференції взяли участь понад 60 науковців, які представляли провідні університети, інститути та наукові установи з різних регіонів України та Республіки Польща, зокрема, з Києва, Львова, Одеси, Дніпро, Кракова, Варшави, Вроцлава, Гданська.

Конференцію з вітальним словом розпочала проф., д.ю.н., академік НАПрН України, в.о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Орлюк, яка наголосила на важливості дослідження міжнародного досвіду щодо визначення місця права інтелектуальної власності в системі права, а також щодо основних принципів, інститутів та джерел права інтелектуальної власності. Учасників конференції також привітали: доц., д.ю.н., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анатолій Кодинець; доц., к.ю.н., директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Носік та доц., к.ю.н., заступник директора Центру європейських студій Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольга Сушик, які також підкреслили необхідність обміну науковими напрацюваннями та досвідом провідних науковців для глобального розвитку сфери інтелектуальної власності.

На першій секції конференції (україномовній) були обговорені актуальні питання нового концептуального бачення системи права інтелектуальної власності в контексті «рекодифікації» цивільного законодавства, правової охорони та захисту різних об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, комерційних найменувань, географічних зазначень, комерційної таємниці), «trade dress», «зелених» технологій, копілефту та співавторства, недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів, специфіки альтернативних методів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності та інші проблеми охорони інтелектуальної власності.

Другу секцію конференції (польськомовну та англомовну) було присвячено аналізу актуальних проблем зарубіжного досвіду правової охорони торговельних марок, договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, місця права моди в системі права інтелектуальної власності, пошуку балансу між інтересами автора та суспільства, відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності тощо.

Підводячи підсумки конференції, її організатори висловили велику подяку всім учасникам за плідну експертну дискусію, побажали подальших наукових успіхів та запросили до співпраці в проведенні наступних наукових заходів в Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка.

Учасники конференції отримали іменні сертифікати. За результатами проведеної конференції випущено електронний збірник матеріалів.

Виступ з вітальним словом д.ю.н., проф., академіка НАПрН України Олени Орлюк, в.о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вітальне слово д.ю.н., доц. Анатолія Кодинця, завідувача кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Привітання учасників конференції від к.ю.н., доц. Юрія Носіка, директора Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виступ із презентацією д.ю.н., доц. Анатолія Кодинця, завідувача кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Учасники Міжнародної наукової конференції «Система права інтелектуальної власності у порівняльному контексті»