МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ" (21 ТРАВНЯ 2021 РОКУ)

21 травня 2021 року в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено традиційну щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку науки та практики», присвячену Дню науки. Робота конференції була організована за секціями.

Модерацію секції «Право інтелектуальної власності» здійснював завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права, д.ю.н., доц. Кодинець А.О. На секції було обговорено актуальні проблеми щодо вільних ліцензій на комп’ютерні програми, захисту авторського права у соціальних мережах, правосуб’єктності штучного інтелекту, позасудової форми захисту прав на торговельну марку та ефективності засобів захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються у зв’язку з перетином митного кордону.

Модератором секції «Інформаційне право» виступив д.ю.н., доц. Заярний О.А. Секцію конференції було присвячено розгляду питань щодо правового регулювання інформаційних послуг, обробки та захисту персональних даних, відповідності українського законодавства положенням GDPR в контексті обробки персональних даних в мережі Інтернет, майнових прав на цифровий об’єкт, «хмарних обчислень» та «розумних» міст.

Робота секції «Право інтелектуальної власності»:

Модератор секції «Право інтелектуальної власності» Кодинець А.О., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права, д.ю.н., доц.

Учасники секції «Право інтелектуальної власності»

Виступ із презентацією дійсної членкині КПНЗ «Київська Мала академія

наук учнівської молоді», відділення філософії

та суспільствознавства секції «Правознавство» Б. Кладової

Презентація студентки 2 курсу ОС «Бакалавр»

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка А. Мощук

Робота секції «Інформаційне право»:

Учасники секції «Інформаційне право»