VIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З ПРОБЛЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ "ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ" (25 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ)

25 вересня 2020 року Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності спільно з кафедрою інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України було проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри».

На конференцію було подано понад 50 доповідей від 16 університетів та наукових установ України.

Конференція проводилась в режимі онлайн-конференції на платформі «Zoom». Вітальним словом захід розпочала в.о. директора Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н, проф. Орлюк О.П., яка побажала учасникам плідної та цікавої роботи, а також зазначила про те, що Конференція стала візитівкою кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права і є все дедалі привабливішою для молодих науковців, про що свідчить участь великої кількості ВНЗ та наукових установ України. Наступним долучився до привітань завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права, д.ю.н., доц. Кодинець А.О., який привітав залучених учасників до онлайн-заходу, подякував оргкомітету за активну роботу і охарактеризував стан законодавства України в сфері інтелектуальної власності та шляхи його подальшого удосконалення відповідно до євроінтеграційних процесів. Підсумувала відкриття конференції заступник директора з наукової роботи Інституту права, к.ю.н., доц. Огнев’юк Г.З., яка побажала учасникам творчих успіхів, цікавої дискусії та подальших наукових звершень.

Конференцію провів в якості модератора Кодинець А.О. Так, до онлайн-заходу під’єднались студенти-магістри, аспіранти ВНЗ та фахівці з питань інтелектуальної власності наукових установ.

Виступили з доповідями представники ВНЗ, зокрема, від НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» – доц. Ромашко А.С., доц. Литвин О.В. та Поладько О.М., які зазначили про основні зміни законодавства України щодо охорони прав на промислові зразки та особливості термінологічного порталу WIPO Pearl; від Університету державної фіскальної служби України з тематикою щодо захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні відповідно до норм європейського права доповів ст. викладач Борса В.В.; від кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка виступили к.ю.н., доц. Комзюк Л.Т. і д.ю.н., доц. Кодинець А.О. Зокрема, Комзюк Л.Т. поділився досвідом Польщі щодо новелізації законодавства про інтелектуальну власність, а Кодинець А.О. розповів про реформування правової охорони об’єктів промислової власності в України. До дискусії приєднався директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенко О.Ф., який надав власну оцінку нещодавним змінам в українському законодавстві, яким посприяла патентна реформа, та практиці їх застосування. Підбив підсумки та завершив конференцію заключним словом Кодинець А.О.

За результатами проведеної конференції буде випущено електронний збірник матеріалів.

Презентація Кодинця А.О. на тему: «Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні: проблеми та перспективи»

Виступ з вітальним словом завідувача кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Кодинця А.О.

Вітальне слово заступника директора з наукової роботи Інституту права Огнев’юк Г.З.

Доповідь директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенка О.Ф.

Виступ з доповіддю ст. викладача Університету державної фіскальної служби України Борси В.В.

Виступ доц. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Литвина О.В.