IІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" (17-18 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ)

17-18 березня 2021 року відбулась III Міжнародна науково-практична конференція «Управління проєктами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності», організована Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України спільно з Національною металургійною академією України, Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності, кафедрою інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дводенний захід проведено за допомогою платформи Zoom у форматі онлайн-конференції. Учасники конференції (з понад 26 провідних освітніх та наукових установ України) взяли участь в обговоренні актуальних питань за наступними науково-тематичними секціями:

- Теорія та практика розвитку управління проєктами та програмами в умовах кризової економіки. Діджиталізація.

- Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності.

- Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів.

- Охорона, захист та розпорядження правами інтелектуальної власності в контексті їх використання в інноваційних проєктах.

- Проблеми алгоритмізації процесів ефективного використання результатів наукових досліджень та об’єктів права інтелектуальної власності.

- Інформаційне, документальне, патентно-інформаційне забезпечення впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності підприємств, наукових організацій та навчальних закладів.

- Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки.

За результатами проведеної конференції та наданих доповідей учасників випущено два електронні збірники матеріалів:

https://drive.google.com/file/d/1agQh0cmzCVIY9iNAZT25akJkh3iW99AT/view

https://drive.google.com/file/d/1kkHtZ6oT4BkF69SPf2bI2uhYfskW9p0x/view