КАШИНЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

доц., к.ю.н.

Кашинцева Оксана Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент

Оксана Кашинцева доцент кафедри права інтелектуальної власності та інформаційного права, кандидат юридичних наук, завідувачка відділом досліджень інтелектуальної власності та прав людини в сфері охорони здоров'я, голова правління ГО "Центра гармонізацій прав людини", адвокатка, консультантка з прав людини та прав інтелектуальної власності БО "100% Життя – Мережа ЛЖВ" та БФ "Пацієнти України", національний консультант з питань ВІЛ Програми розвитку ООН в Україні, членкиня Європейської асоціації медичного права.

 

Під керівництвом Оксани Кашинцевої захищено 10 дисертаційних досліджень на здобуття звання кандидата наук (доктора філософії у галузі права).

 

Має понад 20-ть наукових праць

 

Основні публікації за останні 5 років:

 

Монографії


Oksana Kashyntseva. Intellectual Property in Medicine and Pharmacy: Harmonization of Ukraine and EU Legislation / Ukrainian Healthcare Law in the Context of European and International Law.  Published by Springer in 2022. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05690-1?fbclid=IwAR2JVMpRhrcp1_NEOuVsSUZ-hjIuMhwOpt7p_dX1B-ruTw8kyaC8qWLBJYA#toc

Oksana Kashyntseva. Intellectual Property in Medicine and Pharmacy: Harmonization of Ukraine and EU Legislation / Ukrainian Healthcare Law in the Context of European and International Law. Published by Springer in 2022. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05690-1

Intellectual property and Access to Treatment in Pandemic / Інтелектуальна власність і доступ до лікування в умовах пандемії / scientific editor Oksana Kashyntseva / in co-authorship with Anastasia Humenuk, Sergyj Kondratyuk, Sergyj Pentrenko, Oleksandr Zhyharev/ Kyiv 2021, Інтерсервіс. http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/2013-11-08-11-53-34/naukovi-vydannia/neperiodychni-vydannia

 

Статті

 

Oksana Kashyntseva. Post-mortem reproduction in Ukrainian legislation and the war challenges we go through / Journal of academic articles on Medical Law of Danylo Halytsky Lviv National Medical University: https://medcom.unba.org.ua/assets/uploads/Lviv/Zbirnyk.pdf


Jashodhara Dasgupta. Marta Schaaf. Sana Qais Contractor. Amanda Banda. Marisa Viana. Oksana Kashyntseva. Ana Lorena Ruano. Axes of alienation: applying an intersectional lens on the social contract during the pandemic response to protect sexual and reproductive rights and health / International Journal for Equity in Health. URL: https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-020-01245-w


Oksana Kuchynska. Oksana Kashyntseva. Oleh Schyhol. Current issues of legal regulation of surrogate maternity and enforcement of rights of surrogate mothers/ Wiadomości lekarskie, December 2020, URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012228.pdf

 

Oksana Kuchynska. Oksana Kashyntseva. Yuliya Tsyganyuk. International cooperation in criminal proceedings involving assisted reproductive technologies / Wiadomości lekarskie, January 2019, URL: https://wiadlek.pl/12-2019/

 

Кашинцева О. Іолкін Я. Досвід України з імплементації гнучких положень Угоди ТРІПС у двох контекстах: євроінтеграції та пандемії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №5. С. 140-145

http://www.inprojournal.org/uk/5-121-2021/

 

Кашинцева О.  Фармацевтичний націоналізм як інструмент забезпечення доступу до лікарських засобів. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №2. С. 101-106

http://www.inprojournal.org/uk/2-118-2021/

 

Oksana Kashyntseva. Mykyta Trofymenko. The Evergreening Patents' Research in the pharmaceutical market in Ukraine / Theory and Practice of Intellectual Property / Кашинцева Оксана. Трофименко Микита. Дослідження "вічнозелених патентів" на фармацевтичному ринку України // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. - № 2, URL: http://www.inprojournal.org/uk/category/archiv-nomeriv/

 

Oksana Kashyntseva. Intellectual Property in the sphere of Medicine and Pharmaceuticals /Law of Ukraine / Кашинцева Оксана. Інтелектуальна власність у сфері медицини та фармації: quo vadis // Право України. - №3 – 2020, URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2020_3/pravo_2020_3-s3/

 

Кашинцева О. Іолкін Я. Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб’єктів патентних прав при кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №6. URL: https://drive.google.com/file/d/1hbmpOjrIDE8tDp5gZjFImHf_546DKNOy/view