КОМЗЮК ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ 

доц., к.ю.н.

КОМЗЮК

Леонід Трохимович

доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права,

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія» та Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років. Зокрема, працював доцентом кафедри публічного права юридичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки, доцентом кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права юридичного інституту Тернопільського державного економічного університету, майже п’ять років завідував створеною за його ініціативою випусковою для спеціальностей «Інтелектуальна власність» (за ОКР «Магістр») та «Правознавство» кафедрою приватного права та інтелектуальної власності Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. У 2002-2017 роках працював за сумісництвом старшим (провідним) науковим співробітником НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи цього інституту. Був одним із співорганізаторів й працював першим директором Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ (2017-2019 рр., за сумісництвом), Має досвід практичної роботи атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом з питань інтелектуальної власності.

З 1 листопада 2010 р. по 1 вересня 2013 р. – докторант юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка (спочатку кафедри цивільного права, а з січня 2012 р. кафедри адміністративного права). Завершує роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Автор понад 100 наукових праць, серед яких навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів «Основи інтелектуальної власності» і «Правознавство», статті в журналах «Право України», «Віче», «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальний капітал», «Інформація і право», «Правова інформатика», «Сучасність» та в інших провідних фахових виданнях.

Вивчав теорію і практику права інтелектуальної власності, інформаційного та медіа-права, методику викладання у вищій школі і комерціалізації результатів наукових досліджень за кордоном, зокрема в університетах Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (Оксфордський, Лондонський, Манчестерський), Німеччини (Університет Ґеорґа-Авґуста в Ґетинґені), Польщі (Варшавський, Вроцлавський, Ягелонський у Кракові, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні), Словаччини (Університет Коменського в Братиславі), Чехії (Карлів університет у Празі) та ін. Закінчив німецькомовну Школу німецького права при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (співорганізатори – Гейдельберзький, Ягелонський університети та Університет м. Майнц), Школу польського права (організатори – факультет права та адміністрації Варшавського університету і Центр польського права КНУ), курси підвищення кваліфікації Інституту інтелектуальної власності і права.

Двічі залучався МОН України до ліцензування та акредитації спеціальності «Правознавство» у ВНЗ в якості голови експертної комісії. Кілька разів виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Тривалий час очолював секції права кількох регіональних відділень Малої академії наук України. За підготовку в якості наукового керівника чотирьох переможців (2 перших і 2 других місця) Всеукраїнського туру і понад 10 переможців обласних турів конкурсу-захисту НДР з права нагороджений Почесною грамотою МОН України та грамотою Волинської облдержадміністрації.

На запити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства юстиції України, СЗР України за дорученням керівництва університету та юридичного факультету підготував кілька наукових експертних висновків з проблематики інтелектуальної власності та інформаційного права.

Учасник кількох парламентських слухань з питань інтелектуальної власності та інформаційного суспільства.

Вільно володіє українською, а також польською (рівень В2), німецькою, словацькою, чеською, англійською (рівні А1-В1).

Викладає лекційні курси «Інтелектуальна власність», «Актуальні проблеми авторського права», «Авторські права», «Медіа-право», «Методологія та наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (модуль «Основи інтелектуальної власності») та інші для студентів ОР «Магістр» НН інституту права, ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» філософського факультету, ОР «Магістр» історичного факультету. Також має досвід викладання у ЗВО лекційних курсів «Цивільне право», «Інформаційне право», «Конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія політичних та правових учень», «Політологія», «Історія України» та ін.

Захоплення: спілкування з друзями, подорожі, спомини і життєписи видатних людей, іноземні мови.

Тел. роб.: 239-31-35; 31-35 (внутр.)

Електронна адреса: komzyuk[at]gmail.com

Вибрані наукові праці: