КУЛІНІЧ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

проф., д.ю.н.

Кулініч Ольга Олексіївна

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

ОСВІТА

2004 р. – Одеська національна юридична академія, спеціальність «правознавство», кваліфікація «магістр права» (магістр, диплом з відзнакою)

2012 р. – ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві», спеціальність «Інтелектуальна власність», кваліфікація «професіонал з інтелектуальної власності» (магістр, диплом з відзнакою)

2021 р. – Національна металургійна академія України, освітня програма «Управління проектами», кваліфікація магістр «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент» (магістр, диплом з відзнакою)

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2004 – спеціаліст І категорії Суворовського районного управління м. Одеси.

2004-2006 – головний спеціаліст-юрист Управління фінансів Одеської міської Ради

2006-2007 – асистент кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії

2007-2008 – доцент кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії

2008-2017 – доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

2017-2019 – завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

2019 – керівник Академії інтелектуальної власності Державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності»

2019-2021 – начальник відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів відділення розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2006 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 за темою «Інформація з обмеженим доступом як об’єкт цивільних прав»

2017 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 за темою «Теоретичні проблеми реалізації та захисту права фізичної особи на власне зображення»

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

  • Право інтелектуальної власності,

  • Авторське право та суміжні права,

  • Креативні індустрії,

  • Медіа-право та права медійних особистостей,

  • Охорона прав фізичної особи на нематеріальні блага.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць з тематики інтелектуальної власності, інформаційного права та особистих немайнових благ, в тому числі монографій, підручників та навчальних посібників.

Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку : [монографія] О.: Юридична література, 2016. – 624 c.

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О.О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л.Д. К. : Алерта, 2016. – 492 с.

Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Романадзе Л.Д., Цибульов П. М., Кулініч О.О. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

Авторське право і суміжні права : (навчально-методичний посібник) О. : Юридична література, 2017. –148 с.

Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів : (навчально-методичний посібник) О. : Юридична література, 2017. – 88 с.

ІНШЕ

  • юрист-волонтер громадської організації «Маленьке серце з мистецтвом» (на громадських засадах)

  • викладач-волонтер факультативу «Портал креативних ідей» освітнього простору «Школа Супергероїв» при НДСЛ «Охматдит»