ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доц., к.ю.н.

ПЕТРЕНКО

СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

патентний повірений України, атестований судовий експерт

ОСВІТА

-        1996 р. НТУУ «Київський політехнічний інститут». Спеціальність – хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Кваліфікація – інженер хімік-технолог (диплом з відзнакою).

-        2004 р. Тернопільська академія народного господарства. Спеціальність – інтелектуальна власність. Кваліфікація – магістр (диплом з відзнакою).

-        2017 р. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність – право. Кваліфікація – магістр (диплом з відзнакою).

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

-        2002 р Атестований судовий експерт Міністерства юстиції України з питань інтелектуальної власності. Спеціалізація: винаходи (корисні моделі), торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, промислові зразки, об’єкти авторського права у тому числі комп’ютерні програми.

-        2010 р. Захист кандидатської дисертації за темою «Правова охорона комп’ютерних програм як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку».

-        2010 р. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений України). Спеціалізація: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права.

-        2016 р. Набуття вченого звання старший науковий співробітник із спеціальності цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-         1996 – 2001 р. – Київський НДІ пожежної безпеки МВС України. Посада: науковий співробітник. Напрямок діяльності: організація та проведення експертизи речовин та матеріалів на пожежну небезпеку та  наукові дослідження у цій сфері.

-         2002 – 2019 р. – НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Посада: науковий співробітник, керівник центру експертних досліджень. Напрямок діяльності: наукові дослідження; керівництво науковими темами; організація і проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.

-         2010 – дотепер Кафедра Інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Національного університету України ім. Т.Г. Шевченка. Посада: викладач, доцент. Дисципліни: Інтелектуальна власність, Основи патентознавства, Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, Право промислової власності, Організація роботи патентного повіреного.

-         2003 – 2009 р. Міжнародний Соломонов університет. Посада: викладач. Дисципліна: Основи інтелектуальної власності; Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних.

-         2008 – 2012 р. НТУУ "Київський політехнічний інститут". Посада: викладач. Дисципліна: Основи інтелектуальної власності.

-         2008 – 2016 р. Академія муніципального управління МОН України. Посада: викладач. Дисципліни: Інтелектуальна власність, Основи патентознавства.

-         2013 – 2015 р. Інститут інтелектуальної власності і права Одеської юридичної академії МОН України. Посада: викладач. Дисципліна: Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних.

-         2015 – 2017 р. – Академія адвокатури України. Основи інтелектуальної власності.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

-         Право інтелектуальної власності.

-         Правова охорона та захист об’єктів промислової власності, об’єктів авторського та суміжних прав.

-         Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор 60 наукових та навчально-методичних праць з тематики правової охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності, судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

 

ІНШЕ

2002-2019 роки Заступник головного редактора Науково-практичного видання «Теорія і практика інтелектуальної власності».

2012-1016 роки Голова ДЕК кафедри конструювання верстатів і машин ММІ НТУУКПІ зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

З 2002 року Приватна практика судового експерта з питань інтелектуальної власності.

З 2010 року Приватна практика патентного повіреного.