ЗАЯРНИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 

проф., д.ю.н.

ЗАЯРНИЙ Олег Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Освіта:

У 2008 році закінчив денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою), отримав кваліфікацію «Магістр права» за спеціальністю «Правознавство».

Протягом 2008 – 2011 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.04 – «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Тема дисертаційної роботи: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах».

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: «Адміністративна деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики».

У 2018 році було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі адміністративного права.

У 2022 році присвоєно вчене звання професора.

Кар’єра:

З 02 лютого 2012 по 31 серпня 2015 року працював на посаді асистента кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 01 вересня 2015 року до 23 червня 2020 року працював на посаді доцента кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту, а з 23 червня по 10 серпня 2020 роу на посаді доцента кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

З 11 серпня 2020 по 27 жовтня 2020 року працював на посаді доцента кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 28 жовтня 2020 року по теперишній час працює на посаді професора кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.

           Основні навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується Заярним Олегом Анатолійовичем:

·  Актуальні проблеми інформаційного права;

·  Захист персональних даних;

·  Інформаційна деліктологія;

·  Основи ІТ-права;

·  Право електронного здоров’я;

·  Правове забезпечення інформаційної безпеки;

·  Правове регулювання у сфері електронного урядування;

·  Правове регулювання у сфері електронної комерції;

·  Право та штучний інтелект.

           За період науково-педагогічної роботи Заярний Олег Анатолійович розробив понад 70 робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів.  

В період 2008 – 2012 років працював у юридичному бюро Шосткинському казенному заводі «Імпульс», начальником відділу юридичної аналітики ТОВ «Юридичні традиції» та радником керуючого партнера ЮК «Юскутум».

З 2012 – по 2014 роки працював помічником-консультантом народного депутата України на умовах сумісництва.

У 2012 – 2014 роках на умовах сумісництва працював на посаді помічника-консультанта народного депутата України.

З 2018 року Заярний Олег Анатолійович є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

У 2018 – 2019 роках він виконував обов’язки юридичного ІТ-експерта при Представництві Міжнародної служби з міграції в Україні.

З 2022 року Заярний Олег Анатолійович є членом Експертної ради з питань дотримання інформаційних прав при Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В період 2020 – 2022 років він був національним експертом Офісу Ради Європи в Україні.

Сфера наукових інтересів:

·  Інформаційне право;

·  Запобігання інформаційних правопорушень;

·  Захист персональних даних;

·  Національні та міжнародні стандарти захисту цифрових прав приватних осіб;

·  Інформаційно-правові засади реалізації концепції «розумного міста» в Україні;

·  Правове забезпечення кібербезпеки;

·  Правове регулювання у сфері електронного урядування.

          Додаткові відомості:

           Заярний Олег Анатолійович займається активною науково-дослідною роботою. За період наукової діяльності ним було опубліковано 110 наукових та навчально-методичних праць за профілем кафедри, з яких 4 підручника 5 навчальних посібників у співавторстві, 47 наукових статті, з яких 7 проіндексовано у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Ним також опубліковано 5 монографії, в тому числі одна одноособова: «Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери: адміністративно-деліктний аспект, К. 2017), три колективні монографії, 3 з яких опубліковані зарубіжними видавництвами, одне з яких належить до категорії А.

Заярний Олег Анатолійович систематично проходить підвищення кваліфікації та удосконалює свої професійні компетентності.

У 2016 році він проходив науково-педагогічне стажування у Пан-Європейському університеті (Республіка Словаччина) і 2018 році проходив підвищення кваліфікації у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (з 01 листопада по 30 листопада 2018 року). В період серпень – жовтень 2020 року проходив підвищення кваліфікації в Університеті Франкфурта на Одері (Німеччина).

           У 2017-2018 навчальному році був визнаний кращим викладачем юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 році був нагороджений подякою ректора Національної школи суддів за активну роботу у забезпеченні підготовки висококваліфікованого суддівського корпусу.

У 2021 році нагороджений Почесною грамотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за активну участь у забезпеченні дотримання і захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

У 2021 році нагороджений ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Грамотою за успіхи у науково-педагогічній та виховній роботі.

Заярний Олег Анатолійович є  членом редакційних колегій наукових фахових видань категорії Б: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» та «Теорія і практика інтелектуальної власності».

Посилання на профілі науково-педагогічного працівника у міжнародних науко-метричних базах та пошукових системах

ORCID-iD

https://orcid.org/0000-0003-4549-7201

Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CZ-N32MAAAAJ&hl=uk

Scopus ID 57203158985

Web of Science ResearcherID S-3358-2018