ПУБЛІКАЦІЇ КОДИНЦЯ А.О.

Кодинец__Засади_регулювання_iнф._зобов.pdf
Кодинец__Договори_у_сферi_ТМ.pdf
Кодинец__Колiзii_законодавствау_сферi_IВ.pdf
Кодинец__Договори_про_передання_прав_IВ.pdf
Кодинец__Договiрнi_вiдносини_при_виконаннi_ТД.pdf
Кодинец__Реформування_законодавства_у_сферi_IВ.pdf
Кодинец__Договiр_застави_прав_IВ.pdf
Кодинец__Безтiлеснi_речi.pdf
Kodynets_EU_Assosiation_agreement.pdf
Kodynets_A._O._The_legal_nature_of_the_contract_in_the_system_of_civil_law_categories.pdf
Кодинец__IВ_та_Iнф._вiдносини_аспекти_спiввiдношення.pdf
Кодинец__Iнформацiя_як_обeкт.pdf
Кодинец__Договiр_про_конфiденцiйнiст_.pdf
Кодинец__Договiр_у_сферi_iнф._вiдносин.pdf
Кодинец__Договiрнi_вiдносини_зi_створення_ОIВ.pdf
Кодинец__Пiдстави_вiдповiдал_ностi_у_сферi_iнф._вiдносин.pdf
Кодинец__Нотарiал_не_посвiдчення_прав_IВ.pdf
Кодинец__Захист_прав_на_iнформацiю_в_адмiн._порядку..pdf
Кодинец__Захист_прав_IВ.pdf
Кодинец__Договори_у_сферi_кол.управлiння.pdf
Кодинец__Договiрнi_вiдносини_у_сферi_надання_iнф.послуг.pdf
Кодинец_Договоры_в_сферы_инф._отношений.pdf
Кодинец__Систематизацiя_iнф._зобовязан_.pdf
Кодинец__Смозахист_у_сферi_iнф._вiдносин.pdf
Кодинец__Участ__держави_у_вiдносинах_IВ.pdf
Кодинец__Правове_регулювання_iнф._вiдносин.pdf
Кодинец__Правова_охорона_ЛЗ_у_стстемi_IВ.pdf
Кодинец__Право_на_iнформацiю.pdf
Кодинец__Право_на_iнф_концепцiя.pdf
Кодинец__Реформування_системи_охорони_IВ.pdf